Dành 5 triệu cho 6 ngày khám phá từ Bangkok đến Huahin

Đặt vé trước 6 tháng, chờ mãi cuối cùng cũng đặt chân được đến Thailand – khác Malay hay Sing, ở Thái không có cảm giác  gì là mình đang ở một đất nước khác cả, mọi thứ nó cứ tự nhiên, thân thiện và gần gũi giống như đang sống ở Việt Nam vậy….