Một mình đi dọc Đài Loan: Tainan – Kaohsung (Phần 3)

Tiếp nối trải nghiệm tốt đẹp có được ở Đài Bắc và Đài Trung thì mình dành nốt 2 ngày cuối cùng của chuyến đi để tới Đài Nam và Cao Hùng, và dưới đây là những hoạt động mình đã làm ở 2 nơi này: Ngày 6: Taichung – Tainan – Kaoshiung Đúng là book…