Mình cần biết gì khi mình muốn đi trekking Nepal?

Cuối cùng thì mình đã chạm tay tá»›i giấc mÆ¡ trekking Nepal rồi các bạn Æ¡i. Thật không nghÄ© có thể Ä‘i sá»›m hÆ¡n dá»± tính nhÆ° vậy. Càng ngày, mình càng quan tâm đến những chuyến Ä‘i trải nghiệm giúp cho mình khám phá được giá»›i hạn bản thân, và Nepal đúng là nÆ¡i…